Kritik mot Boverket, reglera koldioxid i stället för energi.

Hammarbyverket i Hammarby Sjöstad en kall vinterdag. Fjärrvärmeverket  värmer upp bostäder i Hammarby Sjöstad med låga utsläpp av  koldioxid. Idag överger byggherrar fjärrvärmen och värmer sina hus med el.
Foto: Lars Backhans.

 

Ingen har undgått Boverkets nya regler angående Energideklaration av bostäder. Lars Fränne ansvarig för Hammarby Sjöstad i Stockholm är en av flera kritiska röster som hörs angående Energideklarationen och Boverkets reglering av köpt energi. Så här säger han i "Byggindustrin":

"Med dagens debatt kan man tro att myndigheterna nu konsekvent fokuserar på koldioxid­utsläppen. Men i Boverkets nya byggregler som trädde i kraft den 1 juli räknas kilowattimmar lika oavsett om de produceras i fjärrvärmesystemen med 75 gram koldioxid per kilowattimme, eller som el på marginalen vilken det närmaste årtiondet beräknas ge i snitt 960 gram koldioxid per kilowattimme."

Bakgrunden är att Boverket har bestämt sig för att begränsa den svenska bostaden med avseende på "byggnades energianvändning" per år och kvadratmeter. Energi är ett vitt begrepp, boverkets definition av "byggnades energianvändning" motsvarar den köpta energin till bostaden, det som står på elräkningen för uppvärmning, eller hur mycket olja man förbrukar. Den vanligaste kritiken till denna definition är att man inte tar hänsyn till hur energin är producerad. Är den producerad i ett polskt kolkraftverk eller från en lokal vindsnurra? Att mäta den energi det går åt för att tillverka den "köpta energin" kallas för primärenergi. Många menar att det är primärenergin som ska mätas. Andra menar att det är koldoxidutsläppen som ska mätas. Det finns alltså tre läger. De som vill mäta den "köpta energin", de som vill  mäta "primärenergin", och de som vill mäta "koldioxidutsläppen".

Boverket har valt att begränsa den "köpta energin", men de drar inte den köpta energin över en kamm, den viktas. Beroende på var huset står i Sverige så får det förbruka olika mycket energi. Klimatzoner upprättas. Förut var det två, nu är det tre. Ett hus i Skåne får göra av med mer energi än ett i norrland. Därefter görs en bedömning av vilken typ av energi det är: är det el eller icke-el? Eluppvärmda hus som passivhus får använda mindre energi än ett fjärrvärmehus. Resultatet av viktningar, systemgränser och klimatzoner är inte helt enkelt att förstå. Jag gick nyligen en kurs i ämnet Energideklaration, men så kom en revidering av reglerna den 1 februari och nu får jag lära om. Jag får känslan att Boverket trevar sig fram i frågan.

En kall vinternatt utan sol eller vindkraft. Isen ligger över Hammarbysjö. Fjärrvärmeverket värmer nu upp bostäderna i Sjöstaden med utsläpp på 66kg koldioxid per MWh. Att jämföra med egenvärmehus som värms upp med marginalel och utsläpp på 990kg koldioxid per MWh. Foto: Lars Backhans
 

Många röster höjs nu för att Boverket helt ska byta spår. Att de ska begränsa mängden koldioxid istället för energimängden. Lars Fränne ansvarig för Hammarby Sjöstad ser byggherrar bygga eluppvärmda bostäder istället för att värma bostäderna med den miljövänliga fjärrvärmen som finns i området. Byggherrarna måste såklart följa Boverkets Byggregler som gynnar eluppvärmning i kombination med FTX-aggregat, en lösning som ger ett hus med låg mängd "köpt energi" men betydande utsläpp av koldioxid. Fränne ställer sig frågande till logiken i att bygga hus som släpper ut mer koldioxid än nödvändigt.

Kv. Kajutan, ett planerat egnvärme hus i Hammarby Sjöstad som värms upp med el.

 

Jag tycker också att man ska begränsa bostäders utsläpp av koldioxidutsläpp istället för energi. Jag ser en rad nackdelar med Boverkets regler. Istället för att bara fokusera på klimatskalets uppbyggnad bör man gynna energikällor med låga utsläpp av koldioxid. Varför bygga en egenvärmebostad om den värms med polsk kolkraft? Är det vettigt att förbjuda bostäder som släpper ut noll gram koldioxid bara för att de använder för mycket "köpt energi"? Eller det motsatta. Är det vettigt att uppmuntra bostäder med låg mängd "köpt energi" med resultat att bostäderna blir mörka och får mekanisk ventilation och ändå släpper ut betydande mängder koldioxid?

kommentarer

Hur stora är förlusterna för att transportera el?

Sundlin. Vilket alternativ har minst energiförluster?

Alternativ 1. Värma hus med el (från till exempel Kärnkraft).
Värm vatten i reaktor. Producera el. Transportera el till hus. Värm vatten/luft (igen).

Alternativ 2. Fjärrvärme.
Värm vatten. Skicka varmt vatten till hus.

Hur man än ser på det eller mäter så är el en bästa metoden att transportera energi. Fjärrvärme har förluster på 40 till 60 procent mellan producent och konsument, och kräver löjligt stora anläggningskostnader även på korta sträckor.

skriv ny kommentar

  • Webbadresser blir till länkar automatiskt.

Mer om formatering.

CAPTCHA
GOD BOSTAD undrar om du är mänsklig?
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.